Boekje Orthodontisch-chirurgische Behandelingen

omslag brochure Orefokliniek

In zijn Orfeokliniek behandelt orthodontist Rob Mulié samen met specialisten uit andere tandheelkundige disciplines patiënten met gecompliceerde gebits- en aangezichtsproblemen. Juist de combinatie van orthodontie met o.a. kaakchirurgie, implantologie en paradontologie, maar ook bijvoorbeeld logopedie en fysiotherapie levert zulke bijzondere resultaten op, dat hij graag eens wilde laten zien wat er mogelijk is en vooral wat zo’n behandeling voor de patiënten kan betekenen.

Samen met tekstschrijver (en voormalig tandarts) Jorden van Foreest heeft hij een opzet bedacht voor een boekje waarin een aantal voorbeelden wordt behandeld. Per patiënt worden kort in vaktaal de diagnose en het behandelplan beschreven. Maar de patiënten vertellen ook in hun eigen woorden hoe hun leven eruit zag als gevolg van hun gebitsproblemen, hoe ze de behandeling hebben ervaren en wat de succesvolle behandeling voor ze betekend heeft. Het geheel wordt geïllustreerd met foto’s voor en na de behandeling.

binnenpagina's brochure orfeokliniek

Het boekje is bedoeld voor patiënten die voor een behandeling in aanmerking komen maar de stap nog niet hebben gezet of hebben durven zetten, maar ook om bijvoorbeeld tandartsen en zorgverzekeraars te laten zien wat er mogelijk is met zo’n geïntegreerde behandeling en wat die voor patiënten kan betekenen.

Het werk aan dit boekje bestond niet alleen uit het verzorgen van de lay-out en de opmaak, maar er is ook veel tijd en aandacht besteed aan de foto’s. De foto’s waren uiteenlopend van kwaliteit en vooral de oudere foto’s (vaak scans van dia’s) waren erg verschillend in kleur, helderheid, contrast en verlichting. Alle foto’s zijn uitgebreid gecorrigeerd en aangepast zodat ze door het hele boekje heen een geheel vormen. De grootte is zo aangepast dat alle patiënten er even groot op staan. Omdat daardoor de afmetingen van de hele foto’s nogal verschillend werden en omdat er bij het maken van de puur medische foto’s natuurlijk niet was gelet op de soms onrustige achtergrond, zijn alle foto’s vrijstaand gemaakt om op alle pagina’s een rustig en evenwichtig beeld te krijgen.


Beweeg de schuif heen en weer om het verschil te zien tussen de onbewerkte en de bewerkte foto’s.