Over Henk de Roij

Henk de Roij

Foto Caren Huygelen

Grafisch ontwerpen is een boeiend vak, waardoor ik in aanraking kom met allerlei interessante mensen in heel verschillende sectoren van de samenleving: commerciële, culturele en goededoelenorganisaties en zelfstandige professionals in allerlei beroepen. Voor die opdrachtgevers ontwerp ik huisstijlen, websites en allerlei drukwerk.

Breed

De variatie in opdrachtgevers en opdrachten bevalt me goed. Ik blijf er flexibel, scherp en nieuwsgierig door. Maar belangrijker: voor opdrachtgevers kan ik een enkele opdracht uitvoeren of een combinatie van opdrachten, zoals een huisstijl met een website en bijvoorbeeld een brochure.
Die brede belangstelling was er ook al in mijn opleiding, zoals blijkt uit mijn cv. Na de middelbare school heb ik eerst een technische opleiding gevolgd (met artistieke aspecten) en daarna een toegepaste opleiding aan de kunstacademie.
Binnen de bureau’s waar ik heb gewerkt en later als zelfstandig ontwerper heb ik de breedte van de ontwerppraktijk goed leren kennen.

Helder

Grafisch ontwerpen als toegepaste kunst is in mijn opvatting een dienstbaar vak. Het gaat om de boodschap van de opdrachtgever, niet om mij. Daarom probeer ik ook iedere opdracht open en fris te benaderen. Bij de start van een nieuwe opdracht ben ik even benieuwd als de opdrachtgever wat het resultaat zal zijn.
Iedere opdracht en iedere opdrachtgever verdient een eigen benadering. Met een standaardvormgeving kan de opdrachtgever zich niet onderscheiden.
Ik streef naar een heldere vormgeving, liefst met iets verrassends erin. Als er sprake is van ‘eenvoudige’ vormgeving, dan is die het resultaat van een uitgebreid ontwikkelingsproces. Doordachte eenvoud dus.

Opdrachtgever

Een goede wisselwerking tussen opdrachtgever en ontwerper is erg belangrijk en levert de beste resultaten op, is mijn ervaring. Ik sta altijd open voor wie of wat de opdrachtgever is en wat hij of zij van mij vraagt. Het hoort ook bij mijn taak de opdrachtgever te helpen bij het formuleren van de juiste opdracht, als dat nodig is of als daar behoefte aan is.

Nieuw

De nieuwe ontwikkelingen in mijn vak volg ik geïnteresseerd, maar kritisch. Vooral de techniek van websites gaat snel. Als ik nieuwe ontwikkelingen op een zinvolle manier kan gebruiken, dan doe ik dat.

Genoeg over mij. Laten we het eens over u hebben. Wat kan ik voor u doen?